ВЕЛИЧКА ДИНЧЕВА

Стажант, март - април 2021г.

През март 2021г. Величка спечели стипендия за двумесечен стаж, учредена в памет на Елена Дянкова от Фондация за достъп до права - ФАР. Дарението за този период е направено от Незабравка Възелова.

Величка е 3 курс в Пловдивския университет " Паисий Хилендарски " специалност "Социология и науки за човека". Обича да пише и да общува с хора. Работи вече от година в кафетерия и работата ѝ дава много опит в общуването и познаването на различни хора.

 

Величка