ЯНКА КОСАРОВА

Aдвокат

Трябва да живееш за другите, ако искаш да живееш за себе си

- Сенека

Янка Косарова завършва специалност „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2018 г. От 2019 г. работи като адвокат в гр. София. С професията си цели да оказва помощ на хората в нужда и да спомага за защита на техните права, поради което и се присъединява към екипа на Фондация за достъп до права – ФАР през август 2023 г.

Завършва с отличие обучителната програма на ФАР "Актуални въпроси на бежанското и миграционното право" през 2023 година.

Езици: английски, руски;

YANKA KOSAROVA
yanka.kosarova[at]farbg[dot]eu