ЗАХИД МАВЛЯНОВ

Член на Управителния съвет Офис мениджър

Всички знаят пътя, но малцина вървят по него. Пътят преминава през онова, от което се страхуваш, а не покрай него.“ - Бодхидхарма

Захид Мавлянов е член на екипа на ФАР от самото му създаване през 2013 г. 
Захид е завършил висшето си образование по  Английска филология в Киргизки национален университет в гр. Ош през 2006г.

Той има 13-годишен професионален опит като преводач - устен и заклет писмен преводач. Той е единственият преводач в България, който превежда от узбекски и киргизки.

Участвал е в организацията на множество събития и обучения на ФАР. Подпомага ежедневните дейности на екипа на ФАР и отговаря за логистичната им координация. Отговаря и асистира за навременното подаване на документи в различни държавни институции.

Езици: руски, английски, киргизки, узбекски, български

zahid_1300_1950.jpg
zahid[at]farbg[dot]eu