Statelessness INDEX – Резюме за България за 2020г.

10_Statelessness_800_1145.jpg

Индексът за лицата без гражданство (https://index.statelessness.eu/) е сравнителен онлайн инструмент, който оценява законодателството, политиките и практиките на европейските държави спрямо международните норми и добри практики по отношение на защитата на лицата без гражданство и предотвратяването и намаляването на случаите на лица без гражданство.