Информационна книжка за правата на търсещите закрила в България

02_brochure_tarseshti_zakrila.jpeg

Информационното съдържание на брошурата отразява състоянието на българското законодателство и практика към юни 2015г. Автор е адв. Валерия Иларева и експертен екип, по възложение на Фондация за достъп до права - ФАР (farbg.eu) в рамките на проект „Подобряване на достъпа до права на бежанците в България чрез повишаване на информираността и знанието“ (refugees.farbg.eu), финансиран по Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство www.ngogrants.bg.