Информационна книжка за правата на получилите закрила в България

03_broshura_poluchili_zakrila.jpeg

Информационното съдържание на брошурата отразява състоянието на българското законодателство и практика към юни 2015г. Брошурата е изготвена от експертен екип по възложение на Фондация за достъп до права - ФАР (farbg.eu) в рамките на проект „Подобряване на достъпа до права на бежанците в България чрез повишаване на информираността и знанието“ (refugees.farbg.eu), финансиран по Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство www.ngogrants.bg.