HEAR Аналитичен доклад относно приложението в България на правото на задържаните имигранти да бъдат изслушвани

05_pravo_na_izslushvane.jpeg

Докладът обобщава и анализира събрани доказателства и документирани практики относно прилагането на правото на задържаните имигранти в България да бъдат изслушвани. Тези дейности са част от осъществяването на проекта HEAR: Hearing Entails Awareness and Rights (в превод от английски език: „ЧУЙ: Слушането води до разбиране и права“). Проектът HEAR има за цел да насърчи прилагането на правото на изслушване като повишава разбирането и знанието в тази връзка.