HEAR, Наръчник относно правото на изслушване на задържаните имигранти

04_pravo_na_izslushvane_na_zadarjani_migranti.jpeg

Този Наръчник се основава на признатите стандарти и съдебна практика относно правото на изслушване съгласно международното право (в това число, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи), правото на Европейския съюз и националното право на Република България. Той отчита събраните доказателства по проекта HEAR относно правните, психологическите и социалните аспекти на приложението на правото на изслушване на задържаните имигранти.