Обучителна програма "Актуални въпроси на бежанското право"

The trainers

На 11 април 2023г. Фондация за достъп до права - ФАР откри обучителната програма „Актуални въпроси на бежанското право”, посветена на 10-годишния юбилей на ФАР.

Продължителността на обучението е 10 седмици с обем 3 часа седмично. 

Интерактивните лекции ще се провеждат в понеделник, от 17:30 до 20:30 часа, присъствено и онлайн чрез платформата Zoom. 

В рамките на обучителния курс, воден от практици и изтъкнати специалисти в областта на бежанското и миграционно право, участниците имат възможност задълбочено да се запознаят с основната проблематика, както и да изследват актуалните въпроси в сферата на бежанското право.

Пълната програма на обучението ще намерите под формата на PDF файл по-долу

Valeria Ilareva

След завършване на обучителната програма участниците в нея ще получат сертификати и ще бъдат поканени да се включат в конкурс за есе на актуална тема в областта на бежанското право. Най-добрите есета ще бъдат публикувани в юбилейния сборник на ФАР „Актуални въпроси на бежанското право“. Авторите им ще получат възможността да участват и в конференцията под този надслов, посветена на годишнината на Фондация за достъп до права, която ще се проведе на 12 и 13 септември 2023 г. на българското Черноморие.

The Europe Hall

 

Hybrid meeting