Спешен грант от Sigrid Rausing Trust

Спешен грант от Sigrid Rausing Trust

През март 2022, Фондация за достъп до права получи спешна субсидия от Sigrid Rausing Trust (Сигрид Раусинг Тръст) в отговор на кризата в Украйна. В контекста на безпрецедентно големия брой на бежанци от Украйна последващ от войната от 24-ти февруари 2022, субсидиятя от Sigrid Rausing Trust (Сигрид Раусинг Тръст) позволява на ФАР да предоставя правна информация лично и чрез изчерпателната онлайн платформа Migrantlife.bg. ФАР произвежда изключително важни информационни материали и широко разпространени печатни листовки, които също служат като основа за информационни сесии в отговор на най-често задаваните въпроси от бежанци. ФАР продължително разширява услугите си за правна помощ като гъвкава реакция на нуждите на място и продължава застъпничестовото си за промени в законите и практиките, включително и чрез стратегически завеждайки дела. Финансовата подкрепа от Sigrid Rausing Trust (Сигрид Раусинг Тръст) позволява на ФАР да организира актуални обучения по Бежанско право, за да задълбочи познанията на адвокати, които не са експерти по темата, оказвайки съдействие из цялата страна за правата на бежанците и достъпа им до тях.