Какво е съотношението днес между бежанци и нередовни мигранти?

Какво е съотношението днес между бежанци и нередовни мигранти? – чуйте във видеото Горанка Лалич Новак, Президент на Хърватски правен център и Лана Тучкорич, от ХПЦ - програма за подобряване на убежищата и Калина Славова, правен помощник във ФАР

ФАР е партньор в проекта COMP4SEE, посветен на темата за допълнителните легални пътища и частните спонсорски схеми. Проекта COMP4SEE се финансира от Фонда за убежище, миграция и интеграция на Европейския съюз.

Партньори по проекта са: Хърватски правен център, Институт за мир и Правният център за защита на правата на човека и околната среда в Словения и ФАР.

Повече за проекта можете да видите на https://farbg.eu/bg/projects/comp4see