Уебинар: „Ролята на експертизата в процедурата по предоставяне на международна закрила“

Фондация за достъп до права – ФАР и студентите от обучителната ни програма по метода „изследване чрез действие“ проведохме уебинар на тема „Ролята на експертизата в процедурата по предоставяне на международна закрила“.

Събитието се проведе онлайн в Zoom на 5 ноември 2021 г.

Целите на уебинара са:

1) Младите участници, завършили обучението, да споделят своя анализ и препоръки по темите:

Предизвикателства при оценката на най-добрия интерес на детето в рамките на процедура по предоставяне на международна закрила на деца;

Роля на превода и на експертните становища в процедурата по предоставяне на международна закрила.

2) Да споделим и обсъдим актуални въпроси от практиката в България по посочените теми.