Взаимодействие между правата на човека и бежанското право, 6.04.2021

На 6 април 2021г.  адв. Валерия Иларева проведе уебинар на тема: “Взаимовръзка между правата на човека и бежанското право по покана на Кръжока по международно публично право към Софийски университет "Св. Климент Охридски". С този уебинар символично отпразнувахме и 20-годишнината на адв. Иларева, откакто се е посветила на бежанското и миграционното право

Прелюдия към темата бе разглеждането на идеята за универсалния характер на правата на човека, отнесени на плоскостта на бежанските въпроси. От тази отправна точка следва, че правата на човека и бежанското право са изначално взаимосвързани, тъй като решения във връзка обстоятелството дали лице следва да се ползва от правото на убежище, биха могли да се отразят върху друго основно право като правото на живот.

На следващо място, обособихме характеристиките, които са необходими при определяне на това дали въпросно лице отговаря на изискванията за бежанец съобразно изискванията на Конвенцията за статута на бежанците (Женевската конвенция), като във връзка с това участниците в уебинара имаха възможност да изразят позиция при решаване на казус.

Останалите два ключови въпроса, които бяха разгледани в рамките на уебинара, касаеха „основния стълб в бежанското право“ – забраната за връщане (non-refoulement), инкорпориран в редица международни договори и източници на ПЕС, както и правото на убежище, гарантирано от ХОПЕС, като в тази връзка разгледахме релевантна съдебна практика по поставения въпрос на СЕС.

Ето и презентацията по темата: