Живот без гражданство: Историята на Лидия

Стотици хора в България живеят без гражданство, лишени от основни човешки права. Въпреки че в България има процедура за статут на лице без гражданство, по време на тази процедура, кандидатите не получават никакви документи. Те нямат право да останат на територията на страната, нямат достъп дори да базови права и са изправени пред риск от продължително и неправомерно имиграционно задържане.

Такава е и историята главната героиня на това видео - Лидия. Чуйте за предизвикателствата, с които се е сблъскала за 28-те години в България. Тя прекарва година и половина в център за задържане на чужденци, без да има перспектива да бъде върната, където и да е било.

Чрез Индекса за лица без гражданство можете да сравните практиките в различните държави относно задържането - https://index.statelessness.eu/themes/detention. Например в Украйна кандидатите за статут на лице без гражданство им се дава временен статут по време на процедурата, позволяващ достъп до поне някои права и намалява риска от задържане.

Научете повече как в действа българската система в сферата на безгражданствеността на този линк: https://index.statelessness.eu/country/bulgaria.

Видеото е създадено с подкрепата на Европейската мрежа за лицата без гражданство и е част от поредица видеа за лица без гражданство.

Ако сте лице без гражданство и имате нужда от правна помощ, може да се обърнете към Фондация за достъп до права - ФАР чрез тази форма - https://statelessness.bg/legal-aid