Живот без гражданство - историята на Раде

Как се доказва нещо, което не съществува? Какво е усещането да си невидим за властите и да нямаш достъп до основни човешки права, защото просто не съществуваш на хартия? 
Раде ще Ви разкаже за живота на лицата без гражданство в България във видеото.

През годините във ФAР сме предоставяли правна помощ на редица лица без гражданство. Макар в България да е уредена процедура за предоставяне на статут на лице без гражданство, недостатъците ѝ оставят кандидатите за този статут без достъп до основни човешки права. Особено тежко е за тях да доказват факти, за които няма как да представят доказателства, защото нямат документи за самоличност. В този омагьосан кръг се озовава и Раде. 

Това видео е второто от серия с историите за лица без гражданство, които живеят от десетилетия в България. Ако не сте видели видеото с Лидия, ще го намерите тук ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hHkRvSk9R6w

Видеата са създадени с подкрепата на Европейската мрежа за лицата без гражданство/ European Network on Statelessness

ФАР актуализира секцията за България в Индекса за лица без гражданство https://index.statelessness.eu/node/222?language=bg , където лесно ще намерите информация за националната ни правна рамка, политика и практика по темата, и да ги сравните с тези в други европейски държави, включени в Индекса. 

Прочетете и информационната брошура относно процедурата за статут на лице без гражданство, създадена съвместно с ВКБООН България/@UNHCR Bulgaria -https://refugeelight.bg/en/articles/procedura-za-predostavyane-na-statu…;