DARINA EMILOVA

Тя е студентка в трети курс по специалност Право в СУ „Св. Климент Охридски“. През март 2020 г. е част от стажантската програма на UNA News Bulgaria с ресор „Близък Изток“. Основните теми, по които създава статии за медията са свързани с правата на човека, когато се заражда нейният интерес в тази област. Научава за дейността на ФАР в периода на стажантската програма и през август 2020г. е един от участниците по проект DEFEND. От ноември 2020 г. и към настоящия момент заема позицията Директор „Работилници“ към ресор „Академични дейности“ в ЕЛСА България.

ДАРИНА