DELYANA PETKOVA

Деляна е студентка трета година по Международно право в Тилбургския университет в Нидерландия. В свободното си време пише статии за правния журнал към университета. Интересува се от правата на човека и международни отношения, интересът й към които се зароди по време на обмен по Еразъм+ в Институтът по право в Рига, Латвия със специалност Право и дипломация

Деляна