10 февруари 2016г. – Семинар по бежанско право за магистрати

SAM_7926.jpg

На 10 февруари 2016г., в сградата на Президентството на Република България, проведохме семинар по бежанско право за магистрати в рамките на проект „Подобряване достъпа до права на бежанците в България чрез повишаване на информираността и знанието“. По време на семинара авторският екип на Сборника по бежанско право представи актуални съдебни прецеденти от практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС) и Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

Тук публикуваме материалите от семинара: