Конференцията „Актуални въпроси на бежанското и миграционното право“, провела се на 12 и 13 септември 2023 в Поморие.