Обучение за адвокати

IMG_20181103_122543.jpg

От 2 до 4 ноември 2018 година Фондация за достъп до права – ФАР и Унгарският хелзински комитет проведоха обучение за адвокати от България на тема „Водене на дела по имиграционно задържане“. Обучението е част от проекта Red Line, финансиран от Европейската програма за интеграция и миграция (EPIM). По време на обучението адвокатите обсъдиха актуални въпроси от сферата на административното задържане на чужденци според Закона за убежището и бежанците и Закона за чужденците в Република България, с акцент върху непридружените деца. Подробно беше разгледана съдебната практика на Европейския съд по правата на човека и на Съда на Европейския съюз, както и практическите аспекти на водене на дела пред тези европейски съдилища. Представена бе и процедурата за подаване на жалба до Европейската комисия.

Обратната връзка на участниците в обучението е вдъхновяваща и ни мотивира за още такива събития!