Webinar: Stateless persons – challenges and solutions

Фондация за достъп до права – ФАР и студентите от обучителната ни програма по метода „изследване чрез действие“ проведоха уебинар на тема „Лицата без гражданство – предизвикателства и решения“. Това е последният от поредицата от три уебинара в края на обучителната програма по бежанско и миграционно право.

Събитието се проведе онлайн в Zoom на 12 ноември 2021 г.

Целите на уебинара са:

1) Младите участници, завършили обучението, да споделят своя анализ и препоръки по темите:

- Приложение на член 1D от Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. спрямо палестинските бежанци;

- Лица без гражданство - тежест на доказване.

2) Да споделим и обсъдим актуални въпроси от практиката в България по посочените теми, в това число чрез използване на Индекса за безгражданственост.