YOUTH GROUP AT #PROMISEREFUGEE

mladezhka-grupa-km-far-promiserefugee.jpg

Във ФАР вярваме, че една от най-добрите инвестиции на време и ресурси, които можем да направим, е в образованието и предаването на знания и опит на младежите. Това е особено важно на фона на липсата на развито университетско обучение по бежанско и миграционно право в България. Добавената стойност на обучението във ФАР е, че то е практическо и се основава и вдъхновява от опита ни на терен.

През 2017 година основахме младежката група Promise към Фондация за достъп до права. В продължение на десетки ежеседмични срещи от началото на годината, участниците в младежката група бяха обучавани по бежанско право от д-р Валерия Иларева, ръководител на ФАР, решаваха практически казуси, участваха в ролеви игри, изготвяха презентации на конкретни дела и събития и дискутираха най-актуалните теми от сферата на бежанското право в Европа и в България. Но това не беше всичко. Младежите след това от своя страна споделиха и умножиха наученото!

Youth-training-300x300.jpg

На 18 май 2017г. в град София и на 5 юни 2017г. в град Варна младежката група Promise към Фондация за достъп до права проведе публични събития относно Интеграцията на бежанците в приемащите общества, на които споделиха своите знания и опит и създадоха пространство за дискусия с представители на общините, държавната администрация, гражданския сектор и младежки организации.

Право-на-изслушване-8263-300x200.jpg

 

Събитието в град София се проведе в Информационния център на Европейския съюз. Тук можете да се запознаете с:

Право-на-изслушване-8337_0.jpg
Право-на-изслушване-8818.jpg

Събитието в град Варна се проведе в Интерхотел „Черно море“. Тук можете да се запознаете с:

DSC02424.jpg
DSC02340.jpg

Както обещахме на участниците в нашите събития, по-долу публикуваме всички презентации, подготвени и изнесени от младежката група Promise към ФАР: