ЗА НАС

Фондацията за достъп до права - ФАР е българска неправителствена организация в обществена полза, основана от адвокат Валерия Иларева през 2013 г.

01-FAR foundation-0735.jpg

 

НИЕ СЕ ЗАСТЪПВАМЕ ЗА:

Създаване на ефективни механизми за гарантиране на достъпа до права на практика и ефективна защита срещу произволно лишаване от права.

Повишаване на институционалната и обществена информираност, чувствителност и ангажираност към необходимостта от справяне със систематични проблеми при достъпа до основните човешки права в България.

Разработване на благоприятна законодателна среда в съответствие с европейските и международните стандарти за защита на правата на човека и установяването на най-добрите практики за достъп до права.

КАКВО ПРАВИМ

Основните ни дейности са:

ПРАВНА ПОМОЩ

Ние предоставяме правна помощ на имигранти, бежанци, търсещи закрила и хора без гражданство в ситуации, разкриващи систематични проблеми в достъпа до права, където решението на тези проблеми би довело до засилена социална справедливост.

Нашите адвокати предоставят правни консултации, писмени становища и съдействие, процесуално представителство пред съдебни и административни органи.

ИЗСЛЕДВАНИЯ

Провеждаме независими професионални изследвания за достъпа до права в България.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

Чрез застъпнически събития, срещи и  медийни кампании, ние повишаваме институционалната и обществена информираност, чувствителност и ангажираност към необходимостта от справяне със систематични проблеми при достъпа до основните човешки права. По този начин ние допринасяме за развитието на благоприятна (законодателна) среда в съответствие с европейските и международните стандарти за защита на правата на човека и установяването на най-добрите практики за достъп до права.

СПОДЕЛЯНЕ НА ЗНАНИЕ

Информираме обществеността и медиите за констатациите и препоръките от проведени проучвания, както и за съществуването на бариери пред достъпа до права. Предоставяме обучителни, печатни и дигитални ресурси за студенти, адвокати, съдии, доброволци, служители на институции, работещи с бежанци и имигранти.

НАШАТА МИСИЯ

Да гарантираме достъп до права на практика и ефективна защита срещу произволното лишаване от права.  

 

 

ЕКИП

СТАЖАНТИ

ФОТО АЛБУМИ

ОТЗИВИ

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ