АННА ВЕЛИКОВА

Стажант, март - април 2021г.

Анна е стажант във ФАР от месец март 2021г. по линия на проект  „Столицата на толерантността в ера на пандемия: Студенти свързват академична общност и НПО в полза на бежанци и мигранти“, който се изпълнява от Мулти култи в партньорство с ВКБООН България и Български съвт за бежанци и мигранти (БСБМ), финансира от програма "Кризата като възможност" на Столична община, администрирана от Асоциация за развитие на София.

Тя е студент в четвърти курс по специалност Международни отношения в Софийски университет. През 2020г. преминава обучение по международно публично право в центъра по МПП CILEO. От август 2020г. до февруари 2021г. е участник и успешно завършва теоретичното и практическо обучение по бежанско и миграционно право по проект „DEFEND: Подготвяне на ново поколение млади защитници на основните права на бежанци и мигранти“. Към момента е част от кръжока по Международно публично право. Интересува се от международно  право и права на човека.

Анна