БОЯНКА ХРИСТЕВА

Стажант, януари 2020г. - януари 2021г.

Не е нужно да чакаме велики промени. Достатъчно е да започнем с малки, но неотклонни стъпки. Често те се оказват достатъчни. – Кристиан Таков

Боянка Христева се присъединява към екипа на Фондацията през януари 2020 г. Тя завършва специалност Международни отношения в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2018 г. По време на следването си записва и Право като втора специалност, в която понастоящем се обучава.

Провежда обучение по програма „Еразъм +“ в университета Миколас Ромерис във Вилнюс през зимния семестър на 2018/2019 академична година. Там изучава предметите бежанско право, правна защита на правата на човека и международно хуманитарно право, които зараждат стремежа й да се развива в областта на правата на човека.

През септември 2019 г. взима участие в лятното училище по права на човека, провело се в Юридическия факултет на Софийския университет на тема „Правото на живот и взаимоотношението между правата на човека и международното хуманитарно право“.

Членува в Европейската асоциация на студентите по право в България (ЕЛСА). Член е и на отбор на СУ за 2020 г. по европейското състезание по права на човека (EHRMCC).

Езици: английски, немски

Boyanka