ДЕСИСЛАВА АРГИРОВА

Адвокат

„Правото е изкуство за доброто и справедливостта“ – Публий Целз

Адвокат Десислава Аргирова се присъединява към Фондация за достъп до права – ФАР през пролетта на 2022г., когато в Република България навлизат голям брой търсещи закрила лица, предимно бягащи от войната в Украйна.

През 2015г. Десислава Аргирова се вписва като адвокат в Адвокатска колегия – гр. Варна.

Магистър е по Право и по Международна политика и сигурност, Придобила е следдипломна квалификация „Европейско право“ в Барселонски университет, като предстои да защити дисертационен труд на тема „Закрила и социална интеграция на бежанците в Република България“.

През 2023г. успешно е защитила дисертационен труд на тема "Закрила и социална интеграция на бежанците в Република България" в Технически университет - гр. Варна

Езици: aнглийски, испански и руски.

Отзиви за работата на ФАР в град София

desi
desislava.argirova[at]farbg[dot]eu