ДЕЛОТО, КОЕТО ДАВА НАДЕЖДА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В ПРАВЕН ВАКУУМ В БЪЛГАРИЯ