Проект "Засилване на отличително онлайн присъствие - HOPE", финансиран от ЕПИМ

migrantlife.jpg

През 2020г. Фондация за достъп до права – ФАР реализира своя проект “HOPE: Засилване на отличително онлайн присъствие (Hallmark Online Presence Enhanced)благодарение на финансовата подкрепа на Европейската програма за интеграция и миграция (EPIM).

Проектът предвижда усъвършенстване и актуализация на съдържанието на безплатната  информационна платформа www.migrantlife.bg и изграждане на нов сайт на ФАР www.farbg.eu.

Migrantlife.Bg (преди това Refugeelife.bg) е създаден като информационен инструмент за бежанци и мигранти в България с практическа информация за ежедневието им в страната на четири езика (английски, арабски, персийски и урду). Той предоставя „Местен водач“ и интерактивна карта на доставчиците на услуги. Последната му актуализация обаче беше извършена през март 2019 г. и спешно беше необходима нова актуализация, за да поддържаме уебсайта жив и полезен. Тъй като хостингът му е в България, също така бе установена необходимостта от въвеждане на раздел на български език, за да се увеличат насочванията на Google. В резултат на актуализацията, платформата е разширена от Refugeelife.Bg до Migrantlife.Bg, има българска езикова версия, въведен е нов раздел Поискай помощ и съдържанието в момента е актуално към 27 ноември 2020 г.

В допълнение беше извършена преработка на основния уебсайт на ФАР, www.farbg.eu, като ключов компонент за разработване на нова комуникационна стратегия на ФАР и засилване на изграждането на капацитет. Финансирането на проекта също така подкрепи предоставянето на два нови компютъра във ФАР.