Палестинските бежанци от ивицата Газа и Западния бряг в България и приложението на член 1D от Конвенцията от 1951 г.

Source of image - Canva pro

От октомври 2020 г. Фондация за права на достъп – ФАР  изпълнява проект „Палестинските бежанци от Ивицата Газа и Западния бряг в България и приложението на член 1D от Конвенцията от 1951 г.“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската мрежа за лица без гражданство.

Целта на този проект е да изследва предизвикателствата, пред които са изправени палестински бежанци без гражданство от Ивицата Газа и Западния бряг в България и как член 1D от Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. се прилага спрямо техните случаи в рамките на процедурата за предоставяне на международна закрила. Резултатите, които се стремим да постигнем чрез проекта са:

  • да се застъпим за промяна по отношение на основните пропуски в защитата на палестинските бежанци в България и приложението на член 1D от Конвенцията от 1951 г.
  • да повишим осведомеността на гражданското общество, държавните служители, омбудсмана и други заинтересовани страни относно проблемите, пред които са изправени палестинските бежанци в България чрез пряко включване на палестинските бежанци и техните гласове в идентифицирането на техните проблеми и възможните решения.
  • да повишим знанията за проблемите на палестинските бежанци на служители, отговарящи за предоставянето на международна закрила, съдии и адвокати.

Дейностите по проекта включват:

Report_cover_source_Canva

  • Разработване и прилагане на комуникационен план, който включва 5 комуникационни материала, които да бъдат широко разпространени и публикувани онлайн. Можете да прочетете отделните истории на палестински бежанци тук:

Палестинецът, който се влюби в София

От Западния бряг до България

Мечтайте за по-добър живот

Детство в Газа

  • Организиране на полудневна сесия за обучение със служители на процедурата за определяне на лица без гражданство и служители по въпросите на убежището, съдии и адвокати.

За повече информация по темата може да прочетете и този доклад - „Палестинците и търсенето на закрила като бежанци и лица без гражданство“ , изготвен в колаборация между Европейската мрежа за лица без гражданство и BADIL (Ресурсен център за палестинско пребиваване и права на бежанци).

 

ENSFAR