Парнтьор на ВКБООН: Безплатна правна помощ за лица без гражданство

sharelogotwtr.jpg

 

От януари 2019 година Фондация за достъп до права - ФАР е партньор на Върховния комисариат за бежанците към ООН в България в предоставянето на безплатна правна помощ на лица без гражданство. 

ФАР осигурява:

  • Правна помощ на лица без гражданство, които са в риск от задържане или вече са задържани в центрове за задържане на нелегални имигранти.
  • Правно съдействие при подготовката и подаването на заявления по процедурата за предоставяне на статут на лице без гражданство по Закона за чужденците в Република България.
  • Представителство и защита пред съдилищата и административните органи в България.

Проектът включва също провеждането посещения на място и информационни сесии в центровете на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) и в Специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) - Бусманци и Любимец.

За повече информация посетете https://statelessness.bg/