София – столица на Правото: неформална обучителна програма за развитие на млади застъпници в бежанското и миграционното право

Столична община

 

През 2021 година проектът на Фондация за достъп до права – ФАР „София – столица на Правото: неформална обучителна програма за развитие на млади застъпници в бежанското и миграционното право“ бе класиран сред 27-те одобрени проекти от общо над 90 кандидатури, които са финансирани по Програма „София – град на младите и активните“ на Столична община. Проектът ни е по подпрограма “Младите за София - лидерство, доброволчество, активност” и получи финансова подкрепа от 6000 лева.

Целта на този проект е да насърчи лидерството и активността в младите хора, включвайки ги в една специално разработена неформална обучителна програма за придобиване на уникални познания по бежанско и миграционно право и застъпнически опит в сферата на правата на човека чрез провеждането на проучване чрез действие (action research).

В рамките на проекта 20 студенти и млади хора ще бъдат включени в следните дейности:

  1. Теоретично обучение - въведение в бежанското и миграционното право и умения за антропологично правно проучване за целите на застъпничеството;
  2. Теренно наблюдение  и документиране на проблемите и възможните решения по случаи на бежанци и мигранти, по които адвокатите от ФАР предоставят правна помощ;
  3. Изготвяне на застъпнически публикации, които ще бъдат публикувани на farbg.eu и представени на 3 публични уебинара:

Ето и записите от уебинарите:

1) Уебинар „Проблеми при достъпа до здравни услуги на уязвими лица, търсещи международна закрила“, 15.06.2022г.

2) Уебинар „Ролята на представителя в процедурите за предоставяне на закрила при непридружени деца“, 20.06.2022г.

3) Уебинар „Временната закрила на разселените от Украйна лица и фактическата действителност в България“, 27.06.2022г.

Младите участници ще черпят от знанията и опита на вдъхновяващ екип от обучители и ментори . Те ще развият своите умения за провеждане на интервюта със заинтересовани лица, осмисляне и анализиране на теренни данни, както и умения за писане и застъпничество.

Дейностите по проекта ще бъдат реализирани до 30 юни 2022г.

За актуална информация за развитието на проекта следете раздел "Актуално" в сайта на ФАР - www.farbg.eu и нашата Facebook страница.

.Герб Столична общинаFAR