ЕКИП


valeria_1300_1950.jpg
Председател на Управителния съвет, Главен адвокат

magdalena_1300_1950.jpg
Член на Управителния съвет Адвокат

jad_1300_1950.jpg
Член на Управителния съвет Връзка с общностите

zahid_1300_1950.jpg
Член на Управителния съвет Офис мениджър

valeri_1300_1950_2.jpg
Адвокат, Изследовател

ДРАГОМИР ОШАВКОВ
Адвокат

desi
Адвокат

Калоян Стоянов
Адвокат

vasil_panajotov_1300_1950.jpg
Адвокат

МАРИАНА ПЕТРОВА Адвокат, гр. Добрич
Адвокат

ТАНЯ ЧЕЧКОВА Адвокат, гр. Пловдив
Адвокат

YANKA KOSAROVA
Aдвокат

Personal photo
Eксперт по програми и проекти

Katerina
Eксперт по програми и проекти

Personal photo
Програмист

olga_dimitrov.jpg
Сподвижник

Personal photo
Експерт връзки с дигиталната общност с арабски език

Mihail Novak
Програмист

NADYA DENKOVA Service mapping officer
Експерт по картографиране на услуги

Boyanka
Правен сътрудник

Kalina
Правен помощник

Maria Netsova
Координатор на платформата за заетост и трудовото посредничество

AHMAD FIROOZ RAHIMI
Експерт връзки с дигиталната общност с език фарси

ПЕПА СТОЯНОВА
Счетоводител

ИРИНА ПЕТРОВА
Експерт Миниторинг и оценка

ОЛЕГ КОЛОТ Културен медиатор в гр. София
Културен медиатор в гр. София

ТАМАРА СЕРГИЙЕНКО Служител на горещата телефонна линия
Преводач с украйнски

Олга Колот
Служител на гореща телефонна линия; Експерт по проекти

Ирина Чупрова
Културен медиатор в гр. Добрич

ДАРИЯ ШКУРЕНКО
Културен медиатор в гр. Пловдив

Qais
Преводач с пущу

ALEXANDRA COOPER
Редактор с английски език

Ashraf E.
Кейс мениджър с арабски език