Заключителен анализ на правна и административна практика за периода 2019-2023 г.

 Заключителен анализ на правна и административна практика за периода  2019-2023 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АНАЛИЗ на правна и административна практика за периода 2019г.-2023г.

по проект ACF/729 “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България – продължение”, финансиран от Фонд Активни граждани България (Аctive Citizens Fund) по ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.

Повече за проекта можете да видите на https://www.farbg.eu/index.php/bg/projects/proekt-efektivna-pravna-pomosch-za-bezhanci-i-migranti-v-blgariya-prodlzhenie

Прикачен файл Размер
Заключителен анализ_0.pdf 1.45 MB