Благодарствено писмо от Американски университет по повод дарението на сборника "Актуални въпроси на бежанското и миграционното право" от ФАР

Благодарствено писмо от Американски университет по повод дарението на сборника "Актуални въпроси на бежанското и миграционното право" от ФАР
Letter of Gratitude