Благодарствено писмо от Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" за дарения Сборник "Актуални въпроси на бежанското и миграционното право" от ФАР

Благодарствено писмо от Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" за дарения Сборник "Актуални въпроси на бежанското и миграционното право" от ФАР