Отзив от стажант на ФАР - Viktoriia Palahniuk

Радвам се да ви съобщя, че бях приет като стажант в българска неправителствена организация, посветена на подпомагането на мигранти, бежанци, търсещи убежище и лица без гражданство за постигане на практически достъп до права и защитата им от произволно лишаване от права в България. Помощта за украинците, избягали от Украйна в резултат на пълната инвазия на Русия през февруари 2022 г., е особено необходима точно сега. Основните инициативи на организацията включват правна помощ, изследвания, обмен на информация и застъпническа работа.

Проведох проучване на възникващи правни въпроси в областта на миграцията и убежището и идентифицирах пропуски и предизвикателства при предоставянето на правна помощ в българския контекст. Направих проучване относно възможността човек да оттегли статута си на временна закрила в България и да кандидатства в друга държава членка.

Също така направих проучване относно възможността за директно кандидатстване за международна закрила за украински граждани, без да кандидатствам за временна закрила. И възможност за кандидатстване за българско гражданство.

Освен това отговарях на запитвания от мигранти, бежанци и други заинтересовани страни, търсещи правна информация и помощ, и посетих партньорски организации, като Каритас в София, IRC.

Освен това всяка седмица във вторник и петък присъствах в часовете за посещение на бенефициенти в офиса на организацията. Присъствах на сесии за правна помощ на адвокати за бежанци от Сирия, Афганистан, Украйна и други засегнати от конфликти страни.

Вълнувам се да допринеса за работата си като стажант в екипа за дигитални комуникации и връзки на Migrantlife.bg и да придобия първия си професионален опит в областта на бежанското и миграционното право. Учила съм се от работата и опита на моите колеги, както и придобих практически опит в областта.

Viktoriia Palahniuk 

Testimonial from our trainee Viktoriia Palahniuk