Поздравително писмо по повод 10 годишнината на ФАР от представителя на ВКБООН за България - Ms. Seda Kuzucu