Уебинар: Ролята на представителя в процедурите за предоставяне на закрила при непридружени деца

Този уебинар се проведе на 20 юни 2022г. в рамките на обучителната програма  по проекта на ФАР „София – столица на Правото: неформална обучителна програма за развитие на млади застъпници в бежанското и миграционното право“. Проектът е финансиран по Програма „София – град на младите и активните“ на Столична община.

 

 Герб Столична общинаFAR