България като част от международна Мрежа за достъпна информация

България като част от международна Мрежа за достъпна информация

 

Хората бягащи от война, конфликти или преследване  - пребиваващи или преминаващи транзитно през България - се нуждаят от достъпна и надеждна информация, за да не бъде ограничаван техния достъп до права. От септември 2022 г. Фондация за достъп до права – ФАР изпълнява споразумение с International Rescue Committee  (Международен спасителен комитет), с което ФАР допринася България да стане част от международна Мрежа за достъпна информация за бежанци. Мигрантите се нуждаят от надеждна, точна и проверена информация относно техните права и възможности по отношение на правната помощ, социалното подпомагане, здравеопазването и психологическата подкрепа, образованието и безопасните спешни, но и дългосрочни възможности за настаняване.

ФАР има солидни експертни познания и опит в предоставянето на правна информация и правна помощ на търсещите убежище лице в лице. Платформата Migrantlife.bg е доказан механизъм за предоставяне онлайн на актуална информация по ключови правни въпроси, както и ценни съвети за ежедневните предизвикателства, пред които са изправени разселените лица, като социално подпомагане, заетост, образование, здравеопазване, културна интеграция и др.

Проектът „България като част от мрежа за достъпна информация“, осъществяван с подкрепата на Международния спасителен комитет, доразвива натрупания опит на ФАР в няколко направления:

  • Адвокатският екип на ФАР разширява своя географски обхват, за да предоставя информация на място в населените места, в които има най-голяма концентрация на нуждаещи се.
  • Чрез разширяване на функционалностите на  Migrantlife.bg  и посредством нови комуникационни канали, даващи възможности за двустранна комуникация, екипът ни ще може да достигне по-широк кръг нуждаещи се и онлайн.
  • За тази цел функционира и гореща телефонна линия.
  • В рамките на проекта ФАР ще продължи и застъпническата си дейност за гарантиране на най-добрия интерес на бежанците.