Finding Agreement in Return (FAiR)

FAiR logo

Проектът FAiR (Finding Agreement in Return) ще разгледа липсите на легитимност и дилемите на принудителното връщане на мигранти, и алтернативите за връщане в Европа. В момента в Европа голяма група нелегални мигранти живеят в де факто "чистилищни" условия, а икономическата цена и човешкият фактор са големи.  Според регистрациите, по-малко от 20% от всички мигранти, които не са европейски граждани, които получават заповед за напускане, се връщат доброволно или са депортирани в трета страна. Тези, които не се връщат, получават ограничени възможности да регулират оставането си, тъй като държавите се опасяват, че политиката на регулиране привлича нелегална миграция, и поради тази причина няма да бъде подкрепена от гласоподавателите. Целта на FAiR  е да подкрепи политиката на ЕС за връщането на мигранти в Европа, като адресира липсата на легитимност, която пречи на политиките и алтернативите за връщане. FAiR допринася за рационалния избор като систематично прави оценка на нормативите, на рамките и на общите значения на междуправителственото сътрудничество в сферата на връщането на мигранти. Заедно със заинтересованите страни както от ЕС, така и извън ЕС, FAiR се бори за граници в количеството и в качеството на проучването в тази сфера, като се фокусира върху 5 страни извън ЕС (Грузия, Ирак, Нигер, Нигерия, Турция) и 5 страни-членки на ЕС (Германия, Италия, Норвегия, Полша, Швейцария). FAiR допринася с: иконометрични модели за намаляване на пристрастията в изчисляването на данните на Евростат за връщането на мигранти; по-добро изчисляване на европейските политики за връщане чрез Migration Return Policy Index (MIREX); анализ на изводите от ефектите от причините за принудително връщане, породени от определени политики, както и тези, които не са породени от политики; провеждане на мащабно експериментално проучване на публичната подкрепа за алтернативи на политиките на връщане в 10 страни-членки на ЕС; по-ясни насоки за защитата на човешките права при принудителното връщане; и игра, която има за цел да помогне на международните участници да достигнат споразумение относно връщането и повторното приемане на мигранти.  FAiR предлага мултидисциплинарна експертиза, като събира организации от Европа, Африка и Близкия Изток, от академичната и от правителствената сфера, както и организации, които се борят за правата на нелегалните мигранти.

Проектът 101094828 — FAiR е финансиран по програма HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01 на Европейския съюз. Координатор на проекта е Erasmus Universiteit Rotterdam (Нидерландия). Партньори по проекта са Фондация за достъп до права (България), Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (Полша), Migration Policy Group (Белгия), Universitat Fur Weiterbildung Krems (Австрия), Universita Degli Studi Di Milano (Италия), Samuel Hall East Africa (Кения), International Centre For Migration Policy Development (ICMPD), Koc University (Турция) и Platform For International Cooperation On Undocumented Migrants (PICUM).

Проектът стартира на 1 май 2023г. и ще продължи 42 месеца.

Следете за проекта в социалните мрежи:

Website - fair-return.org/

 X (Twitter) - fair_return

 Linkedin - fair-return

 YouTube - HEIrregularMigration


 

Funded by EU

Финансирано от Европейския съюз. Изразените мнения са на автора/авторите и не отразяват тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания. ЕС не поема никаква отговорност за използването на информацията, която съдържа.