Деца в риск от безгражданственост: Регистрация на раждане и придобиване на гражданство

Фондация за достъп до права - ФАР е член на Европейската мрежа за лицата без гражданство и партньор в изготвянето и разпространението на Индекса за безгражданственост - онлайн платформа, която дава възможност за сравнение на законодателството и практиките относно лицата без гражданство в различни държави.

През 2021г. Фондация за достъп до права изготвя серия от анализи и съответни кратки видеа относно лицата без гражданство, ползвайки информация от Индекса за безгражданственост. Запознайте с видeото по темата за  "Деца в риск от безгражданственост: Регистрация на раждане и придобиване на гражданство".