Допълнителни пътища за международна закрила в югоизточна Европа

Защо е важно събирането на семействата на бежанците, как се защитава правото на семеен живот и кой има право на събиране със семейството – на тези и на много други въпроси отговарят Лана Тучкорич, Хърватски правен център и  адв. Валерия Иларева, ръководител ФАР.

ФАР е партньор в проекта COMP4SEE, посветен на темата за допълнителните легални пътища и частните спонсорски схеми. Проекта COMP4SEE се финансира от Фонда за убежище, миграция и интеграция на Европейския съюз.

Партньори по проекта са: Хърватски правен център, Институт за мир и Правният център за защита на правата на човека и околната среда в Словения и ФАР.

Повече за проекта можете да видите на https://farbg.eu/bg/projects/comp4see