ФАР и ООН за бежанците с Платформа за заетост на бежанци в България

Фондация за достъп до права - ФАР , в партньорство с UNHCR Bulgaria, агенцията на ООН за бежанците, обявява официалния старт на Платформата за заетост на бежанци в България - https://employment.refugeelight.bg/

Тази иновативна платформа има за цел да свърже бежанците с работодатели, като насърчи независимостта и икономическото овластяване на бежанските общности в страната.