Информационно видео за украинските бежанци

В това видео адв. Валерия Иларева представя накратко актуална информация за правните възможности за уреждане на пребиваването на украинските бежанци в България и по-конкретно:

1) Временна закрила;

2) Международна закрила;

3) Пребиваване по Закона за чужденците в Република България.