Какво представляват допълнителните пътища за легална миграция и защо имаме нужда от тях?

Какво представляват допълнителните пътища за легална миграция и защо имаме нужда от тях – чуйте във видеото по-долу отговорите на Анна Мартинич, ръководител на проекта COMP4SEE, и адв. Валерия Иларева, ръководител на ФАР. 

ФАР е партньор в проекта COMP4SEE, посветен на темата за допълнителните легални пътища и частните спонсорски схеми. Проекта COMP4SEE се финансира от Фонда за убежище, миграция и интеграция на Европейския съюз. 

Съдържанието на това видео представя само възгледите на авторския екип на проекта и е негова отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност за информацията, която то съдържа. 

Партньори по проекта са: Хърватски правен център, Институт за мир и Правният център за защита на правата на човека и околната среда в Словения и ФАР.