Живот без гражданство: Историята на Лидия [Трейлър]

През годините във ФАР сме предоставяли правна помощ на редица лица без гражданство. 

Те са далеч от това да имат равни възможности с бежанците в България. 

Те са изложени на повишен риск от произволно имиграционно задържане и поставени в правен вакуум – без достъп до основни човешки права поради пропуски в законодателството. 

Във ФАР осъзнаваме колко е важно да работим в посока популяризиране на тази тема. Затова създадохме две видеа с историите на две лица без гражданство от бившите СССР и Югославия, които живеят в България от десетилетия. Вижте краткото представяне на първата история във видеото. 

В партньорство с Европейската мрежа за лицата без гражданство European Network on Statelessness, ФАР актуализира секцията за България в Индекса за лица без гражданство https://index.statelessness.eu/node/222?language=bg , където лесно ще намерите информация за националната ни правна рамка и политика по темата, и да ги сравните с тези в други държави, включени в Индекса. 

С подкрепата на UNHCR Bulgaria през 2022 година създохме и информационна брошура относно процедурата за статут на лице без гражданство, коятo може да свалите от този линк - https://refugeelight.bg/bg/articles/procedura-za-predostavyane-na-statu…