ActionR: Informal training programme to develop young advocates in refugee and migration law

ActionR

През 2021 година започна проектът на Фондация за достъп до права – ФАР "ActionR: Неформална обучителна програма за развитие на млади застъпници в бежанското и миграционното право“. Целта на този проект е да насърчи лидерството и активността в младите хора, включвайки ги в една специално разработена неформална обучителна програма за придобиване на уникални познания по бежанско и миграционно право и застъпнически опит в сферата на правата на човека чрез провеждането на проучване чрез действие (action research).

В рамките на проекта 20 студенти и млади хора бяха включени в следните дейности:

Ето и записите от уебинарите:

1) Уебинар "Имиграционното задържане като крайна мярка", 29.10.2021г.

2) Уебинар "Ролята на експертизата в процедурата по предоставяне на международна закрила", 05.11.2021г.

Младите участници ще черпят от знанията и опита на вдъхновяващ екип от обучители и ментори. Те ще развият своите умения за провеждане на интервюта със заинтересовани лица, осмисляне и анализиране на теренни данни, както и умения за писане и застъпничество.

Дейностите по проекта ще бъдат реализирани до ноември 2021г.

За актуална информация за развитието на проекта следете раздел "Актуално" в сайта на ФАР - www.farbg.eu и нашата Facebook страница.

FAR