Отзиви от някои от нашите бенефициенти

Обяснихте всичко много добре, благодаря. Аз отивам да живея във Варна, в Каритас.

Free Canva image