30.06.2022: Event under CADRE project

CADRE
Cadre 1
Cadre 2
Cadre 3
Cadre 4
Cadre 5
Cadre 6
Cadre 7
Cadre 8
Cadre 9
Cadre 10
Cadre 11
Cadre 12
Cadre 13
Cadre 14
Cadre 15
Cadre 16
Cadre 17
Cadre 18
Cadre 19
Cadre 20
Cadre 21

На 30 юни в рамките на проект “Алтернативи на задържането на деца в защита на техните права в Европа (CADRE)” на събитие в София представихме изготвени обучителни модули по темата, които можете да намерите и на нашия сайт тук

Проектът е ръководен от Международната комисия на юристите - Европейски институции, обединява партньори от седем държави и има за цел да допринесе за прекратяване на прибягването до задържане на деца в процес на миграция чрез насърчаване на дълготрайни алтернативи, които да гарантират благосъстоянието и правата им.

Обучителните материали бяха представени от Валерия Иларева, председател на управителния съвет и главен адвокат на ФАР, Валери Петков, адвокат, изследовател във ФАР, Росица Атанасова, изследовател и Мимоза Димитрова, психотерапевт.